Hiển thị 1–12 của 14 kết quả

Căn Hộ AmberCourt 107m có 3 phòng ngủ 2WC

107m02 – Căn Hộ AmberCourt 107m có 3 phòng ngủ 2WC

Diện Tích: 107m

Giá thuê: 12 -14 triệu/tháng

Giá bán: 2.9 tỷ - 3.1 tỷ

Căn Hộ AmberCourt 107m có 3 phòng ngủ 2WC

107m03 – Căn Hộ AmberCourt 107m có 3 phòng ngủ 2WC

Diện Tích: 107m

Giá thuê: 12 -14 triệu/tháng

Giá bán: 2.9 tỷ - 3.1 tỷ

Căn Hộ AmberCourt 118m có 3 phòng ngủ 2WC

118m01 – Căn Hộ AmberCourt 118m có 3 phòng ngủ 2WC

Diện Tích: 118m

Giá thuê: 12 -15 triệu/tháng

Giá bán: 2 tỷ 9 - 3 tỷ 1

Căn Hộ AmberCourt 96m có 2 phòng ngủ 2WC

96m01 – Căn Hộ AmberCourt 96m có 2 phòng ngủ 2WC

Diện Tích: 96m

Giá thuê: 9tr –12tr/ tháng

Giá bán: 2.4 tỷ – 3 tỷ

Căn Hộ AmberCourt 96m có 2 phòng ngủ 2WC

96m02 – Căn Hộ AmberCourt 96m có 2 phòng ngủ 2WC

Diện Tích: 96m

Giá thuê: 9tr –12tr/ tháng

Giá bán: 2.4 tỷ – 3 tỷ

Căn Hộ AmberCourt 96m có 2 phòng ngủ 2WC

96m03 – Căn Hộ AmberCourt 96m có 2 phòng ngủ 2WC

Diện Tích: 96m

Giá thuê: 9tr –12tr/ tháng

Giá bán: 2.4 tỷ – 3 tỷ

Căn Hộ AmberCourt 96m có 2 phòng ngủ 2WC

96m04 – Căn Hộ AmberCourt 96m có 2 phòng ngủ 2WC

Diện Tích: 96m

Giá thuê: 9tr –12tr/ tháng

Giá bán: 2.4 tỷ – 3 tỷ

Căn Hộ AmberCourt 96m có 2 phòng ngủ 2WC

96m05 – Căn Hộ AmberCourt 96m có 2 phòng ngủ 2WC

Diện Tích: 96m

Giá thuê: 9tr –12tr/ tháng

Giá bán: 2.4 tỷ – 3 tỷ

Căn Hộ AmberCourt 96m có 2 phòng ngủ 2WC

96m06 – Căn Hộ AmberCourt 96m có 2 phòng ngủ 2WC

Diện Tích: 96m

Giá thuê: 9tr –12tr/ tháng

Giá bán: 2.4 tỷ – 3 tỷ

Căn Hộ AmberCourt 96m có 2 phòng ngủ 2WC

96m07 – Căn Hộ AmberCourt 96m có 2 phòng ngủ 2WC

Diện Tích: 94m

Giá thuê: 9tr –12tr/ tháng

Giá bán: 2.4 tỷ – 3 tỷ

Căn Hộ AmberCourt 96m có 2 phòng ngủ 2WC

96m08 – Căn Hộ AmberCourt 96m có 2 phòng ngủ 2WC

Diện Tích: 94m

Giá thuê: 9tr –12tr/ tháng

Giá bán: 2.4 tỷ – 3 tỷ

Căn Hộ AmberCourt 96m có 2 phòng ngủ 2WC

96m09 – Căn Hộ AmberCourt 96m có 2 phòng ngủ 2WC

Diện Tích: 96m

Giá thuê: 9tr –12tr/ tháng

Giá bán: 2.4 tỷ – 3 tỷ